Thông điệp đầu năm mới của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Nhân dịp năm mới 2013, đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ có bài viết với tiêu đề: “Kiên quyết khắc phục yếu kém, vượt qua khó khăn, tiếp tục kiềm chế lạm phát, bảo đảm tăng trưởng, đưa đất nước phát triển bền vững”. Cổng Thông tin điện tử Sở Tài chính  xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết này.  

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Ảnh: Nguồn Internet

Năm 2012 - một năm đầy khó khăn thách thức. Nhờ sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, của cả hệ thống chính trị, chúng ta đã đạt được những kết quả tích cực: Kinh tế vĩ mô có bước được cải thiện, lạm phát được kiềm chế ở mức thấp 6,81% (năm 2011 là 18,13%); kim ngạch xuất khẩu tăng trên 18%; dự trữ ngoại hối cao nhất từ trước đến nay, tỷ giá ổn định, niềm tin vào đồng tiền Việt Nam được nâng lên. Trong điều kiện kinh tế toàn cầu suy giảm, tổng sản phẩm trong nước (GDP) vẫn tăng trên 5%. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có bước tiến bộ; phúc lợi xã hội và an sinh xã hội được bảo đảm. Quốc phòng, an ninh, đối ngoại đạt nhiều kết quả. Chính trị xã hội ổn định. Nhìn chung, các chính sách phát triển đang đi đúng hướng.

 

Mặc dù đạt được những kết quả nêu trên nhưng năm 2013 đất nước vẫn phải tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn thách thức: Kinh tế thế giới phục hồi chậm, các thị trường xuất khẩu và thu hút đầu tư chủ yếu của nước ta vẫn chưa thoát khỏi tình trạng suy giảm. Quá trình điều chỉnh chính sách của các nền kinh tế lớn vẫn chưa đem lại kết quả mong đợi, độ rủi ro và tính bất định vẫn còn rất cao. Nguy cơ về những cú sốc từ bên ngoài vẫn đang tiềm ẩn, có thể tác động xấu đến kinh tế nước ta.

 

Ở trong nước, những yếu kém về cơ cấu kinh tế và mô hình tăng trưởng chậm được giải quyết. Quá trình tái cơ cấu mới chỉ ở giai đoạn khởi động và còn nhiều khó khăn. Nợ xấu tăng nhanh, tồn kho còn lớn, lãi suất tín dụng vẫn cao so với khả năng sinh lợi của doanh nghiệp. Quản lý nhà nước còn nhiều yếu kém. Ý thức trách nhiệm và năng lực, phẩm chất của một bộ phận cán bộ công chức còn nhiều bất cập. Tham nhũng, lãng phí vẫn còn nghiêm trọng... Tất cả những yếu kém nói trên hội tụ và phản ánh trong bức tranh kinh tế và đời sống xã hội. Kinh tế vĩ mô chưa vững chắc, lạm phát vẫn có nguy cơ tăng cao trở lại. Nền kinh tế chưa lấy lại được đà tăng trưởng. Sản xuất kinh doanh và giải quyết việc làm đang rất khó khăn; nguồn lực của doanh nghiệp và thu nhập dân cư sụt giảm. Niềm tin của thị trường còn ở mức thấp. Trong khi đó, chúng ta phải thường xuyên đối phó với những âm mưu thủ đoạn nhằm gây mất ổn định chính trị xã hội, xâm phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.

 

Trong bối cảnh nêu trên, để đạt được mục tiêu tổng quát đặt ra cho năm 2013 (1), đòi hỏi sự nỗ lực vượt bậc của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp đã đề ra. Trong đó phải tập trung thực hiện tốt các trọng tâm sau đây:

 

1. Nâng cao chất lượng thể chế và khả năng phản ứng chính sách, tạo lập niềm tin cho thị trường

 

Thể chế là yếu tố quan trọng hàng đầu trong việc phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, ổn định kinh tế vĩ mô và tăng trưởng bền vững. Thể chế có chất lượng cao với thủ tục hành chính đơn giản, công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình đầy đủ sẽ tạo ra môi trường thuận lợi cho đầu tư kinh doanh, ngăn chặn tham nhũng lãng phí, góp phần quan trọng nâng cao sức cạnh tranh tổng thể của nền kinh tế. Đây còn là điều kiện để tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng đạt hiệu quả. Để có thể chế và chính sách tốt phải kiên định quan điểm của Đảng về xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xuất phát từ nhu cầu phát triển và lợi ích của người dân. Cần làm cho chính sách có tính dự báo và ổn định cao hơn để người dân và doanh nghiệp định hướng đầu tư, phân bổ nguồn lực và dự tính được hiệu quả. Không ban hành chính sách mà chưa xác định rõ phương cách thực hiện và khả năng giám sát. Phải tính toán hiệu quả xã hội khi thực hiện, khắc phục tình trạng không ít chính sách mà chi phí thực thi lại lớn hơn lợi ích phát triển.

 

Trong điều kiện toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, mọi biến động của thị trường thế giới tác động rất nhanh, rất mạnh đến kinh tế trong nước, đặc biệt là trong bối cảnh thế giới còn nhiều bất trắc, khó lường. Điều đó, đòi hỏi phải phản ứng chính sách nhanh nhạy, hợp lý. Những năm qua, không phải lúc nào chúng ta cũng làm tốt việc này, trong một số trường hợp chẳng những không tranh thủ được thời cơ, giảm thiểu được tác động tiêu cực từ bên ngoài mà còn tạo ra những cú sốc mới. Để khắc phục tình trạng này, phải có được nền tảng thể chế bền vững, có cơ cấu kinh tế và mô hình tăng trưởng hiệu quả. Tuy nhiên, không một thể chế nào có thể bao quát mọi hiện tượng kinh tế, nhất là trong môi trường đầy biến động hiện nay. Muốn có phản ứng chính sách tốt, phải tôn trọng quy luật kinh tế, nâng cao năng lực dự báo, tính toán đầy đủ phản ứng của thị trường và các hệ quả có thể xẩy ra. Việc ban hành hoặc điều chỉnh chính sách không được gây ra những biến động lớn, ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống dân cư và hoạt động của doanh nghiệp.

 

2. Điều hành chính sách tiền tệ theo tín hiệu thị trường và theo lạm phát mục tiêu. Kết hợp chặt chẽ chính sách tiền tệ với chính sách tài khoá

 

Trong điều kiện ngân sách hạn chế, không gian chính sách tài khoá bị thu hẹp, chính sách tiền tệ có vai trò hết sức quan trọng trong việc kiềm chế lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng. Trên nguyên tắc thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ, phải điều chỉnh linh hoạt, bảo đảm giữ mức lãi suất phù hợp với lạm phát mục tiêu. Chỉ đạo quyết liệt việc xử lý nợ xấu để khơi thông dòng vốn cho nền kinh tế. Ngân hàng Nhà nước sử dụng có hiệu quả các công cụ thị trường mở để giảm lãi suất cho vay và bảo đảm mức tăng tín dụng hợp lý; quản lý và giám sát chặt chẽ hoạt động của các tổ chức tín dụng. Giảm thiểu các biện pháp hành chính trong việc điều hành thị trường tiền tệ.

 

Trong điều kiện tổng cầu suy giảm, việc xử lý nợ xấu cần có thời gian, tăng trưởng tín dụng có thể còn thấp trong những tháng đầu năm, chính sách tài khoá có vai trò quyết định trong việc tạo cầu cho nền kinh tế. Phải khẩn trương triển khai những dự án đầu tư theo kế hoạch nhằm tăng nhanh tổng cầu để kích hoạt nền kinh tế, tạo tác động lan toả đến sản xuất kinh doanh và hoạt động của các doanh nghiệp. Trong quá trình thực hiện kế hoạch phải kết hợp chặt chẽ chính sách tài khoá và chính sách tiền tệ để điều tiết tổng cầu, bảo đảm kiềm chế lạm phát thấp hơn và thúc đẩy tăng trưởng cao hơn năm 2012.

 

3. Tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh và hỗ trợ thị trường

 

Phải hết sức coi trọng các giải pháp tạo cầu, trên cơ sở tạo cầu mà khơi thông nguồn cung, hướng ưu tiên của chính sách tài khóa, tiền tệ vào các đối tượng, lĩnh vực có mức tăng cầu lớn. Đó là khu vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn, mở rộng thị trường xuất khẩu, phát triển hạ tầng kinh tế xã hội, nhà ở xã hội, ký túc xá… Đây cũng là một giải pháp để cải thiện đời sống nhân dân và các đối tượng còn nhiều khó khăn.

 

Trong hạn mức bội chi ngân sách được phê duyệt, phải tìm các nguồn lực để tăng tổng cầu, hỗ trợ thị trường; sớm công bố các biện pháp về thuế để giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp. Tăng nguồn cung tín dụng với thời gian dài hơn và lãi suất thấp hơn cho người mua nhà để ở nhằm giảm tồn kho bất động sản. Hỗ trợ thích hợp, kể cả khoanh nợ cho các doanh nghiệp gặp khó khăn tạm thời. Ban hành cơ chế mới về bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Kiên quyết ngăn chặn nạn buôn lậu, nhập khẩu các mặt hàng không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật và vệ sinh, an toàn, phòng dịch.

 

Cần nhấn mạnh rằng, các giải pháp chính sách tuy rất quan trọng nhưng cũng chỉ có tác động hỗ trợ, sự chủ động của các doanh nghiệp là yếu tố quyết định. Các doanh nghiệp phải biết biến khó khăn thành cơ hội đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh, chiếm lĩnh thị phần. Phải triệt để tiết giảm chi phí, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, hạ giá bán để giảm nhanh tồn kho, tích cực triển khai các giải pháp mở rộng thị trường trong và ngoài nước.

 

Ảnh minh hoạ
 
 

4. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đề cao trách nhiệm của cán bộ công chức trong thực thi công vụ

 

Có  thể chế và chính sách tốt là rất quan trọng nhưng chưa đủ. Thể chế và chính sách được vận hành thông qua thủ tục hành chính và đội ngũ cán bộ, công chức. Đây cũng là công đoạn thường phát sinh tiêu cực. Phải kiên quyết loại bỏ các thủ tục không cần thiết, tăng cường kỷ luật kỷ cương, trách nhiệm của cán bộ công chức trong thực thi công vụ và xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu. Mở rộng việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông đến tất cả các huyện. Các cơ quan hành chính nhà nước phải công bố công khai mọi thủ tục hành chính với quy trình và thời hạn xử lý cụ thể, bảo đảm có tiến bộ mà người dân và doanh nghiệp có thể so sánh được. Cán bộ công chức phải nhận thức rõ trong mối quan hệ công vụ, người dân là chủ thể quyền còn cán bộ công chức là người thực thi trách nhiệm, là người phục vụ dân. Các bộ ngành, địa phương phải giám sát chặt việc thực hiện trách nhiệm của cán bộ công chức thuộc ngành, địa phương mình. Tăng cường kiểm tra việc đơn giản hóa thủ tục hành chính ở các cấp và công bố chỉ số cải cách hành chính ở các địa phương. Đề nghị Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhân dân tăng cường kiểm tra giám sát về cải cách thủ tục hành chính và trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ công chức trong từng nội dung quản lý, đồng thời tăng cường chất vấn, giải trình về cải cách thủ tục hành chính, tinh thần trách nhiệm của cán bộ công chức khi thi hành công vụ.

 

5. Đẩy mạnh tiến trình tái cơ cấu nền kinh tế

 

Khẩn trương thực hiện tái cơ cấu các tổ chức tín dụng gắn liền với việc giải quyết nợ xấu. Đây là hai quá trình liên quan chặt chẽ và tác động qua lại với nhau. Việc giải quyết nợ xấu phải thực hiện theo nhiều phương cách khác nhau ở từng tổ chức tín dụng cũng như ở cấp quốc gia, trong toàn nền kinh tế. Đây là công việc rất phức tạp, nếu không triển khai ngay, nợ xấu sẽ tăng thêm, việc xử lý sẽ càng khó khăn và nền kinh tế sẽ rơi vào tình trạng trì trệ. Không thể thấy hết mọi vấn đề cùng một lúc, điều cần thiết là có phương hướng đúng để hành động và chỉ có hành động quyết liệt mới nhận rõ mọi khả năng và lựa chọn được giải pháp tốt nhất để xử lý.

 

Trong ba nội dung của tái cơ cấu nền kinh tế từ nay đến năm 2015, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước có vị trí đặc biệt quan trọng. Đây là trục kết nối chính trong tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế, không chỉ vì doanh nghiệp nhà nước đang sử dụng nguồn lực lớn nhưng hiệu quả đạt được là chưa tương xứng mà còn do doanh nghiệp Nhà nước là một chủ thể quan trọng trong đầu tư. Doanh nghiệp nhà nước cũng đang chiếm tỷ trọng lớn trong tổng mức tín dụng của nền kinh tế, có tỷ lệ nợ xấu khá cao trong tổng nợ xấu của các ngân hàng thương mại. Cải cách doanh nghiệp nhà nước còn tạo ra đột phá trong việc tạo lập môi trường kinh doanh bình đẳng giữa các thành phần kinh tế, góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Các tập đoàn và tổng công ty nhà nước phải tập trung nguồn lực vào lĩnh vực kinh doanh chính nhằm thực hiện có hiệu quả chính sách công nghiệp, thúc đẩy tiến trình công nghiệp hoá và hiện đại hoá, hỗ trợ sự phát triển của khu vực tư nhân. Phải thực hiện công khai minh bạch, áp đặt kỷ luật thị trường trong hoạt động của doanh nghiệp nhà nước. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế thực hiện chức năng chủ sở hữu và đại diện chủ sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp. Tăng cường giám sát hoạt động của doanh nghiệp nhà nước.

 

6. Bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội

 

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã rất chú trọng đến việc bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội. Trong điều kiện kinh tế khó khăn, công tác này càng phải được coi trọng, đặc biệt quan tâm các đối tượng yếu thế dễ bị tổn thương. Trong năm 2013 phải tập trung đẩy mạnh giảm nghèo nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Hỗ trợ các đối tượng cận nghèo và những hộ vừa thoát nghèo vươn lên giảm nghèo bền vững. Ngoài Chương trình 30a, Chính phủ đã quyết định một số chính sách mới cho 23 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao. Coi trọng phát triển kinh tế - xã hội ở các vùng tái định cư, bảo đảm cho đồng bào ta có cuộc sống ổn định, tiến tới phải tốt hơn nơi ở cũ, coi đây là tiêu chí quan trọng đánh giá hiệu quả tổng thể của bất kỳ một dự án đầu tư nào có gắn với thu hồi đất và tái định cư dân trong vùng dự án. Tiếp tục dành ưu tiên cho những người có công với nước, bảo đảm có mức sống không thấp hơn mức trung bình của dân cư trên cùng địa bàn.

 

Trong khi tập trung thực hiện các nhiệm vụ nêu trên, phải  đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ trên các lĩnh vực khác, đặc biệt chú trọng bảo đảm an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền quốc gia và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

 

* * *

 

Phát huy những tiến bộ đã đạt được, kiên quyết khắc phục yếu kém, đề cao trách nhiệm, tinh thần tự lực tự cường, truyền thống đoàn kết - chung sức chung lòng, nhân dân ta, đất nước ta nhất định sẽ vượt qua khó khăn thách thức, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013.

Tags: 

Bình luận

khanhpham
Offline
Joined: 10/26/2015 - 15:41
ádasdsadsadsad

ádasdsadadsada

tuoitre2407
Offline
Joined: 01/06/2016 - 21:51
Bài viết hay quá!
hieuartcurtain@...
Offline
Joined: 04/04/2016 - 23:14
Bài viết hay quá!
onlythree
Offline
Joined: 12/09/2016 - 22:16
vinhomes nguyen trai

vinhomes nguyễn trãivinhomes nguyễn trãivinhomes nguyễn trãi , vinhomes nguyễn trãivinhomes nguyễn trãivinhomes nguyễn trãivinhomes nguyễn trãivinhomes nguyễn trãivinhomes nguyễn trãivinhomes nguyễn trãivinhomes nguyễn trãivinhomes nguyễn trãivinhomes nguyễn trãivinhomes nguyễn trãivinhomes nguyễn trãivinhomes nguyễn trãivinhomes nguyễn trãivinhomes nguyễn trãivinhomes nguyễn trãivinhomes nguyễn trãivinhomes nguyễn trãivinhomes nguyễn trãivinhomes nguyễn trãivinhomes nguyễn trãi giàn phơi thông minh bạt che nắng cửa lưới chống muỗi cửa lưới chống côn trùng http://chungcu-vinhomesnguyentrai.blogspot.com/ http://chungcu-vinhomesnguyentrai.blogspot.com/p/chung-cu-vinhomes-nguyen-trai.html https://chungcuvinhomesnguyentraiblog.wordpress.com https://chungcuvinhomesnguyentraiblog.wordpress.com/chung-cu-vinhomes-nguyen-trai/ https://sites.google.com/site/chungcuvinhomesnguyentrai/ https://sites.google.com/site/chungcuvinhomesnguyentrai/chung-cu-vinhomes-nguyen-trai http://chungcuvinhomesnguyentrai.weebly.com/ http://chungcuvinhomesnguyentrai.weebly.com/chung-cu-vinhomes-nguyen-trai.html https://chungcuvinhomesnguyentrai.quora.com/ https://cualuoichongmuoibasao.ghost.io/ https://cualuoichongmuoibasa.atavist.com/ đá hoa cương đá ốp lát đá ốp bếp da hoa cuong da op lat da op bep vinhomes nguyễn trãi vinhomes nguyen trai chung cư vinhomes nguyễn trãi chung cu vinhomes nguyen trai két sắt két bạc ket sat bạt che nắng cửa lưới chống muỗi cửa lưới chống côn trùng giàn phơi thông minh bat che nang cua luoi chong muoi cua luoi chong con trung gian phoi thong minh Diễn đàn rao vặt Diễn đàn rao vặt Diễn đàn rao vặt Diễn đàn rao vặt Diễn đàn rao vặt Diễn đàn rao vặt Diễn đàn rao vặt Diễn đàn rao vặt Diễn đàn rao vặt Diễn đàn rao vặt Diễn đàn rao vặt Diễn đàn rao vặt Diễn đàn rao vặt Diễn đàn rao vặt Diễn đàn rao vặt

Sarumpaet
Offline
Joined: 04/06/2017 - 14:07
Para ilmuwan ruang angkasa

Para ilmuwan ruang angkasa Prancis mencari cerita dewasa 18+ 24 pria yang 'bugar dan tegap' untuk menghabiskan waktu selama 60 hari berbaring di otak bokep tempat tidur. Dan mereka akan membayar video bokep 16.000 (sekitar Rp200 juta) untuk pendengkur yang lolos, lapor harian Guardian.

phungquangquang
Offline
Joined: 02/29/2016 - 11:58
Chung cư quận Hà Đông
buiductuan182
Offline
Joined: 06/14/2017 - 14:53
Tổng Đại Lý Điều hòa tại Hà Nội

Tổng Đại lý điều hòa Quang Minh Hà Nội Chuyên phân phối, cung cấp, tư vấn, thiết kế hệ thống điều hòa Chính hãng giá tốt nhất ở VN như  : điều hòa LGđiều hòa Daikinđiều hòa carrierđiều hoa toshibađiều hòa trane

viettien1
Offline
Joined: 08/03/2017 - 22:22
Honda oto quan 2
vietnam
Offline
Joined: 10/26/2015 - 23:22
Mong rằng thủ tướng và chính

Mong rằng thủ tướng và chính phủ sẽ hỗ trợ doanh nghiệp du lịch để thu hút thêm khách nước ngoài vào Việt Nam bằng cách miễn phí Vietnam visa cho khách du lịch đến từ các nước phát triển.

duocnguyen
Offline
Joined: 11/05/2015 - 08:49
gửi thủ tướng

mong thủ tướng và chính phù có một chủ trương đứng đắn hơn nữa trong năm 2015 này! thị trường bất động sản đáng sôi động trở lại và mong rằng sẽ có chính sách khắc phục để giảm thiểu bong bóng như dự án chung cư 219 trung kính và chung cư thông tấn xã | chung cư thông tấn xã việt nam

Bluekids
Offline
Joined: 10/28/2015 - 09:03
Gửi thủ tướng

Chúc Thủ Tướng sức khỏe để dẫn dắt đất nước ngày càng phát triển. Thế hệ mới được hưởng cuộc sống với chất lượng cao hơn, các bé có cơ hội mặc những bộ quần áo trẻ em cao cấp, không những quần áo bé trai mà còn có cả quần áo bé gái

VTVcab
Offline
Joined: 11/05/2015 - 20:33
Mạng VTVnet chất lượng thế nào?
mientrung
Offline
Joined: 12/02/2015 - 00:27
du lịch nói chung và dân du

du lịch nói chung và dân du lịch đà lạt của mình nói chung đang cần một hành lang pháp lý gọn hơn nữa để tạo điều kiện cho du lịch phát triển. giảm thiểu thủ tục hành chính cũng là một vấn đề lớn cần giải quyết

Chúc thủ tướng và các lãnh đạo sức khỏe để có thể trèo lái con thuyền Việt Nam ta vươn ra thế giới. người Việt Nam ta hùng cường.

cuuseo
Offline
Joined: 10/26/2015 - 16:26
Chung cư vinhomes

Sàn Đất Việt mở bán Vinhomes Gardenia tại khu đô thị Vinhomes Mỹ Đình , chung cư vinhomes mỹ đình hiện đang được ở bán. Sắp tới CDT sẽ mở bán hàng loạt các dự án Vinhomes Mễ Trì , dự án vinhomes phạm hùng , dự án Vinhomes Cao Xà Lá ,Dự án vinhomes Trần Duy Hưng

ngothinhpro
Offline
Joined: 01/10/2016 - 13:25
Trường DHTM

hi mình là một sinh viên trường đại học thương mại. ở nhà mình thường hay đọc báo thẩy thủ tướng luôn có những hoạt động rất là mẫu mực đáng để sinh viên như mình học theo. tuy nhưng mình rất quan tâm tới những bài viết kiểu như thế này. Cảm ơn tác giả đã mang tới cho sinh viên trường dthm như mình những thông tin rất bổ ích cho lứa tuổi học sinh. thanks

quanghp
Offline
Joined: 01/11/2016 - 02:49
Cảm ơn TT
nhocnguyen_vip
Offline
Joined: 01/13/2016 - 13:51
công nghệ prp|công nghệ trẻ
hoangbo93
Offline
Joined: 01/14/2016 - 13:31
Enjoy Spring of 2016 with FB Group Marketer Review

Mình thích cứ mỗi đầu năm là nghe thủ tướng đọc mấy thông điệp này. Tết chán ko có gì làm, mở tivi là thấy thủ tướng. Công việc của mình ở FB Group Marketer Bonus rất căng thẳng, tết ở nhà coi tivi nghe thủ tướng phát biểu cũng thấy vui

VTVcab
Offline
Joined: 11/05/2015 - 20:33
lắp truyền hình cáp hà nội
NasScofield
Offline
Joined: 01/14/2016 - 14:34
az reviews - truyện cười 2016
NasScofield
Offline
Joined: 01/14/2016 - 14:34
Explaindio Video FX Review,

Explaindio Video FX Review, WP Master Clone Review, ReClick Review is the useful software for creating attractive advertisements. With various advertising temples, unique effects, this software is not to be missed by any marketers.

nhocnguyen_vip
Offline
Joined: 01/13/2016 - 13:51
công nghệ trẻ hóa daphương
NasScofield
Offline
Joined: 01/14/2016 - 14:34
SalesEnvy Review ; VidioJack
nguyenvanbachpk
Offline
Joined: 10/15/2016 - 19:24
không có
haiminh123
Offline
Joined: 02/25/2016 - 18:20
Cảm ơn Thủ tướng, chúc thủ

Cảm ơn Thủ tướng, chúc thủ tướng có nhiều sức khỏe và có nhiều đóng góp to lớn cho đất nước mai sau.

Quick IQ Test - Test IQ - High Range IQ Test - EQ Test

coolboy123
Offline
Joined: 03/09/2016 - 15:51
Một thông điệp ý nghĩa

Cảm ơn thủ tướng đã gửi tới một thông điệp thật ý nghĩa đầu năm mới

>>>khí hư màu nâu | khí hư vón cục | khí hư màu xanh | 

 

sokita
Offline
Joined: 03/02/2016 - 13:16
Cảm ơn ông Tấn Dũng
sokita
Offline
Joined: 03/02/2016 - 13:16
mobitv
nguyenvanbachpk
Offline
Joined: 10/15/2016 - 19:24
làm sao

nhìn như mặt lol ý đòi hỏi vkl chung cư prosper plaza quận 12 rồi sao nữa đây mà căn hộ prosper plaza gia rẻ bó tay luôn với căn hộ quận 12 rẻ vkl luôn ý

vietphattech
Offline
Joined: 03/16/2016 - 17:30
Cảm ơn thủ tướng đã gửi thông

Cảm ơn thủ tướng đã gửi thông điệp đầu năm, Chúc toàn thể doanh nghiệp Việt Nam phát triển

Thang máng cáp

dây cáp điện

gia công cơ khí

thiết bị điện panasonic

thiết bị điện sino vanlock

 

dongvan03
Offline
Joined: 02/23/2016 - 15:42
Trong khi tập trung thực hiện

Trong khi tập trung thực hiện các nhiệm vụ nêu trên, phải  đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ trên các lĩnh vực khác, đặc biệt chú trọng bảo đảm an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền quốc gia và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

---------

Vay tín chấp, vay tiêu dùng

cuongnc79
Offline
Joined: 04/01/2016 - 14:18
Tất cả các sản phẩm BĐS giá

Tất cả các sản phẩm BĐS giá rẻ nhất HN: http://www.muachungcuhanoi.net/http://www.chungcutuliem.com/

xxxv
Offline
Joined: 04/02/2016 - 03:37
thật tuyệt vời

kể ra up thêm cái videos lên nữa thì hay 

 

 

 

xnxx , vungtrom.com

chothuemayphoto
Offline
Joined: 04/11/2016 - 08:15
cho thuê máy photocopy

Cảm ơn Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng vì tất cả những công lao Ông đã cống hiến cho Đất Nước. Kính chúc ông càng ngày càng nhiều sức khoẻ.

Chuyên cho thuê máy photocopy, bán máy photocopy với các sản phẩm như máy photocopy ricoh, máy photocopy toshiba uy tín, chuyên nghiệp, chất lượng cao mà giá rẻ nhất.

khanhklhn2
Offline
Joined: 04/11/2016 - 15:03
Mới đọc

Bây giờ mới có thời gian vào đọc các tin tức bao duong o to

rickpham
Offline
Joined: 04/24/2016 - 05:47
http://viralloopbonus.com/
rickpham
Offline
Joined: 04/24/2016 - 05:47
http://viralloopbonus.com/
rickpham
Offline
Joined: 04/24/2016 - 05:47
viral loop review
rickpham
Offline
Joined: 04/24/2016 - 05:47
viral loop
Eosland
Offline
Joined: 12/07/2015 - 00:16
Eosland.com

Vinhomes Bắc Ninh là khu phức hợp dự án chung cư, biệt thự liền kề, nhà phố thương mại (Shophouse Vinhomes Bắc Ninh) do VinGroup làm chủ đầu tư xây dựng trên khu đất nằm ngay ngã 6 Bắc Ninh, nơi giao cắt của 3 tuyến phố lớn: Trần Hưng Đạo - Lý Thái Tổ - Nguyễn Đăng Đạo. Dự án Vinhomes Bắc Ninh nằm góc đường, với 3 mặt tiền là tuyến phố lớn: Trần Hưng Đạo - Lý Thái Tổ - Lý Thái Tông, đây được coi là một trong những vị trí vô cùng tuyệt vời, đắc địa, sự thuận tiện về giao thông cũng như cơ sở hạ tầng hoàn thiện đồng bộ bậc nhất.

..................................

Vinhomes Liễu Giai

Chung cư Vinhomes Liễu Giai

Dự án Vinhomes Liễu Giai

Vinhome Liễu Giai

Vinhomes Lieu Giai

Đầu tư vinhomes liễu giai

Căn hộ vinhomes liễu giai

Vinhomes Phạm Hùng

Dự án vinhomes phạm hùng

Căn hộ vinhomes phạm hùng

Vinhome phạm hùng

Chung cư Vinhomes Phạm Hùng

phungquangquang
Offline
Joined: 02/29/2016 - 11:58
Chung cư cao cấp goldseason

Chung cư cao cấp goldseason
Tọa lạc tại 47 nguyễn tuân
chung cư goldseason thuộc phân khúc cao cấp
chung cư 47 nguyễn tuân có 99 tiện ích
goldseason 47 nguyễn tuân chiếm 70% công viên và cây xanh
dự án goldseason có 4 tòa Xuân, Hạ, Thu
chung cư gold season nguyễn tuân dự kiến hoàn thành 2018
goldseason 47 nguyen tuan là dự án hot nhất quận Thanh Xuân
chung cu goldseason vị trí vàng, đẳng cấp sang

phungquangquang
Offline
Joined: 02/29/2016 - 11:58
Chung cư cao cấp goldseason

Chung cư cao cấp goldseason
Tọa lạc tại 47 nguyễn tuân
chung cư goldseason thuộc phân khúc cao cấp
chung cư 47 nguyễn tuân có 99 tiện ích
goldseason 47 nguyễn tuân chiếm 70% công viên và cây xanh
dự án goldseason có 4 tòa Xuân, Hạ, Thu
chung cư gold season nguyễn tuân dự kiến hoàn thành 2018
goldseason 47 nguyen tuan là dự án hot nhất quận Thanh Xuân
chung cu goldseason vị trí vàng, đẳng cấp sang

phungquangquang
Offline
Joined: 02/29/2016 - 11:58
Chung cư cao cấp goldseason

Chung cư cao cấp goldseason
Tọa lạc tại 47 nguyễn tuân
chung cư goldseason thuộc phân khúc cao cấp
chung cư 47 nguyễn tuân có 99 tiện ích
goldseason 47 nguyễn tuân chiếm 70% công viên và cây xanh
dự án goldseason có 4 tòa Xuân, Hạ, Thu
chung cư gold season nguyễn tuân dự kiến hoàn thành 2018
goldseason 47 nguyen tuan là dự án hot nhất quận Thanh Xuân
chung cu goldseason vị trí vàng, đẳng cấp sang

phungquangquang
Offline
Joined: 02/29/2016 - 11:58
Chung cư cao cấp goldseason

Chung cư cao cấp goldseason
Tọa lạc tại 47 nguyễn tuân
chung cư goldseason thuộc phân khúc cao cấp
chung cư 47 nguyễn tuân có 99 tiện ích
goldseason 47 nguyễn tuân chiếm 70% công viên và cây xanh
dự án goldseason có 4 tòa Xuân, Hạ, Thu
chung cư gold season nguyễn tuân dự kiến hoàn thành 2018
goldseason 47 nguyen tuan là dự án hot nhất quận Thanh Xuân
chung cu goldseason vị trí vàng, đẳng cấp sang

nhocnguyen_vip
Offline
Joined: 01/13/2016 - 13:51
kiểm tra iq miễn phí - trắc
ketoankho
Offline
Joined: 06/08/2016 - 21:42
Dây chuyền bạc uy tín tại Hồ Chí Minh

Dây chuyền bạc lồng đá vuông là dây chuyền bạc dành cho nữ được làm từ bạc 925 xi bạch kim nên có độ trắng sáng thanh khiết, sắc xảo và độ bền màu tuyệt vời. Bạn sẽ có sức hút cực quyến rũ khi đeo trên mình bộ Dây Chuyền Trang sức Bạc cao cấp.

 

 

noithatcatinh.vn
Offline
Joined: 06/25/2016 - 08:03
thur tuong moi
Thanh hai
Offline
Joined: 07/06/2016 - 14:29
Máy lọc nước Kangaroo

Trang