Đội ngũ cán bộ trẻ của Trung tâm Tin học và Dịch vụ Tài chính công

Tập huấn nghiệp vụ kế toán

Đ/c Phạm Xuân Đình - Giám đốc Trung tâm Tin học và Dịch vụ Tài chính công, phát biểu khai giảng lớp tập huấn

TRUNG TÂM TIN HỌC VÀ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH CÔNG

Trung tâm Tin học và Dịch vụ Tài chính công là đơn vị sự nghiệp công lập có thu tự bảo đảm một phần kinh phí hoạt động trực thuộc Sở Tài chính, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở Tài chính tổ chức các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Tài chính; tổ chức thực hiện dịch vụ tư vấn tài chính, kế toán và các dịch vụ tài chính công trên địa bàn tỉnh Quảng Bình theo quy định của pháp luật.

Với một đội ngũ chuyên viên có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm.

Tổ chức hội thảo, bồi dưỡng, tập huấn và thực hiện liên kết với các tổ chức đào tạo có uy tín để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng pháp luật, các chế độ, chính sách về tài chính, kế toán và các lĩnh vực khác cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

Chuyển giao các phần mềm ứng dụng tin học phục vụ hoạt động quản lý về tài chính, kế toán, giá, tài sản theo yêu cầu.

Xem thêm

DỊCH VỤ NỔI BẬT

Với đội ngũ chuyên viên có trình độ chuyên môn, luôn sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ khách hàng giải quyết tốt các vấn đề khó khăn mà đơn vị gặp phải. Chúng tôi rất mong muốn được làm bạn đồng hành với các đơn vị, hỗ trợ các đơn vị HCSN, UBND xã, phường, thị trấn quản lý tài chính ngân sách. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để nhận được sự hỗ trợ tư vấn chất lượng và nhanh chóng nhất.

Hỗ trợ nghiệp vụ kế toán

Hướng dẫn hạch toán số liệu, làm số liệu quyết toán

Hỗ trợ nghiệp vụ kế toán

Chính sách, chế độ, pháp luật phục vụ cho các tổ chức, cá nhân quản lý tài chính, ngân sách nhà nước, kế toán, sử dụng tài sản Nhà nước

Phần mềm kế toán

Phần mềm kế toán NS Xã, HCSN, chủ đầu tư, hóa đơn điện tử ...

Mở mã QHNS

Mở mã số cho đơn vị sử dụng ngân sách, mã công trình

CÁC PHẦN MỀM CUNG CẤP

KẾ TOÁN HCSN DAS

DAS- Phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp áp dụng cho các đơn vị hành chính sự nghiệp thuần túy và đơn vị sự nghiệp có thu

KẾ TOÁN XÃ MISA

Quản lý các khoản thu, chi ngân sách: tiền mặt, tiền gửi, tiền lương

PM QUẢN LÝ TÀI SẢN

Thực hiện các nghiệp vụ: Mua sắm tập trung, đề nghị trang cấp, ghi tăng, thay đổi thông tin, đánh giá lại, khấu hao, hao mòn, điều chuyển, ghi giảm, kiểm kê, bảo dưỡng tài sản,…

KẾ TOÀN CHỦ ĐẦU TƯ SMARTBOOK

Phần mềm kế toán Dự án đầu tư công SmartBooks Project Finance 2020 là công cụ hỗ trợ đắc lực công tác quản lý tài chính kế toán cho Ban QLDA thuộc nhiều loại hình khác nhau

QUẢN LÝ KHAI THÁC BÁO CÁO NGÂN SÁCH

Quản lý các khoản thu, chi ngân sách: tiền mặt, tiền gửi, tiền lương

CUNG CẤP HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ - BIÊN LẠI ẤN CHỈ

Thay đổi hoàn toàn cách thức phát hành, quản lý, báo cáo hóa đơn của đơn vị bạn!

NHỮNG CON SỐ TIÊU BIỂU

1000+

ĐƠN VỊ

12+

NĂM KINH NGHIỆM

18+

NGUỒN LỰC

20+

ĐỐI TÁC

Đối tác của chúng tôi

T&T
Phần mềm DAS
MISA
Smartbook
HOC VIEN TAI CHINH