Kỷ niệm 10 năm thành lập Trung tâm Tin học và Dịch vụ Tài chính Công Quảng Bình

Trung tâm Tin học và Dịch vụ Tài chính công là đơn vị sự nghiệp công lập có thu tự bảo đảm một phần kinh phí hoạt động trực thuộc Sở Tài chính, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở Tài chính tổ chức các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Tài chính; tổ chức thực hiện dịch vụ tư vấn tài chính, kế toán và các dịch vụ tài chính công trên địa bàn tỉnh Quảng Bình theo quy định của pháp luật.

Trung tâm Tin học và Dịch vụ Tài chính công là đơn vị sự nghiệp công lập có thu tự bảo đảm một phần kinh phí hoạt động trực thuộc Sở Tài chính, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở Tài chính tổ chức các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Tài chính; tổ chức thực hiện dịch vụ tư vấn tài chính, kế toán và các dịch vụ tài chính công trên địa bàn tỉnh Quảng Bình theo quy định của pháp luật.

Kỷ niệm 10 năm thành lập Trung tâm Tin học và Dịch vụ Tài chính Công Quảng Bình
Kỷ niệm 10 năm thành lập Trung tâm Tin học và Dịch vụ Tài chính Công Quảng Bình
Kỷ niệm 10 năm thành lập Trung tâm Tin học và Dịch vụ Tài chính Công Quảng Bình
Kỷ niệm 10 năm thành lập Trung tâm Tin học và Dịch vụ Tài chính Công Quảng Bình
Kỷ niệm 10 năm thành lập Trung tâm Tin học và Dịch vụ Tài chính Công Quảng Bình

Tin liên quan

Tổ chức đào tạo tập huấn

Tổ chức đào tạo tập huấn

Chính sách, chế độ, pháp luật phục vụ cho các tổ chức, cá nhân quản lý tài chính, ngân sách nhà nước, kế toán, sử dụng tài sản Nhà nước