Lịch tổ chức các khóa học về nghiệp vụ đấu thầu

Lịch tổ chức các khóa học về nghiệp vụ đấu thầu

Thực hiện Công văn số 159/CV-TTTH ngày 23/09/2022 của Trung tâm Tin học và Dịch vụ Tài chính công “Về việc tổ chức các khóa học đấu thầu và thẩm định giá”. Trên cơ sở số lượng học viên đăng ký tham gia các lớp “ Nghiệp vụ Đấu thầu cơ bản” và lớp “Hướng dẫn về việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia” của các cơ quan, đơn vị, cá nhân trên địa bàn tỉnh; Trung tâm Tin học và Dịch vụ Tài chính công thuộc Sở Tài chính liên kết với các đơn vị đào tạo có trình độ chuyên môn trân trọng thông báo lịch học các lớp về đấu thầu trên cho các cơ quan, đơn vị, cá nhân; cụ thể như sau:

1. Lớp “Hướng dẫn về việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia”

- Thời gian học: 02 ngày, từ ngày 28-29/10/2022.

- Khai giảng vào lúc: 7h30’ ngày 28/10/2022;

- Địa điểm: Hội trường Tầng 5– Sở Tài chính Đường 23/8, phường Đồng Phú, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

- Học phí: 1.200.000 đồng/01 học viên/01 khóa học ( Bằng chữ:Một triệu hai trăm nghìn đồng chẵn).

2. Lớp “Nghiệp vụ Đấu thầu cơ bản”:

- Thời gian học: 03 ngày, từ ngày 29-31/10/2022;

- Khai giảng vào lúc: 7h30’ ngày 29/10/2022;

- Địa điểm: Hội trường Trung tâm Tin học và Dịch vụ Tài chính công – Đường 23/8, phường Đồng Phú, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

- Học phí: 1.000.000 đồng/01 học viên/01 khóa học (Bằng chữ:Một triệu đồng chẵn). 

3. Giảng viên: Là các chuyên gia hàng đầu có kinh nghiệm về lĩnh vực đấu thầu.

4. Hồ sơ nhập học gồm:

- 02 ảnh 3x4;

- 01 bản căn cước công dân (hoặc CMTND) photo;

- Tờ khai phiếu thông tin cá nhân (đính kèm công văn thông báo);

Lưu ý: - Học viên lớp “Hướng dẫn về việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia” cần mang theo máy tính cá nhân trong suốt quá trình tham gia lớp học;

- Học viên hoàn thành các thủ tục nhập học và đóng học phí trước khi khai giảng các lớp học.

Mọi thông tin chi tiết về khóa học xin vui lòng liên hệ: 0232.3.817989 (gặp đồng chí Lưu Thị Diễu Hiền – Chuyên viên phòng Tổng hợp).

Trung tâm Tin học và Dịch vụ Tài chính công thông báo để các đơn vị, cá nhân có nhu cầu tham gia khóa học đúng thời gian và địa điểm quy định./

Chi tiết