Phần mềm kế toán dự án đầu tư công SmartBooks Project Finance 2020

Phần mềm kế toán Dự án đầu tư công SmartBooks Project Finance 2020 là công cụ hỗ trợ đắc lực công tác quản lý tài chính kế toán cho Ban QLDA thuộc nhiều loại hình khác nhau, bao gồm: các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, các dự án có vốn đầu tư nước ngoài do WB/ADB/các chính phủ/tổ chức phi chính phủ tài trợ, các dự án do các doanh nghiệp Nhà nước đầu tư. SmartBooks Project Finance 2020 được phát triển theo chế độ kế toán áp dụng cho ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công theo thông tư 79/2019/TT-BTC, cập nhật đầy đủ các thông tư theo qui định của Chính phủ Việt Nam và các Nhà tài trợ.

Phần mềm kế toán dự án đầu tư công Smartbooks Project Finance 2020 là công cụ hỗ trợ đắc lực trong công tác quản lý tài chính kế toán cho Ban quản lý dự thuộc nhiều loại hình đơn vị chủ đầu tư khác nhau, bao gồm: Các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, các dự án sử dụng vốn ODA do các nhà tài trợ nước ngoài cung cấp, các dự án do các doanh nghiệp Nhà nước là chủ đầu tư.

- Smartbooks Project Finance 2020 là sản phẩm phần mềm kế toán dự án đầu tiên tại Việt Nam được Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) chứng nhận và trao giải thưởng Sao Khuê năm 2014.

- Smartbooks Project Finance 2020 hiện là sản phẩm được sử dụng phổ biến nhất tại Việt Nam với hàng nghìn ban quản lý dự án tại 63 tỉnh thành trên toàn quốc đang sử dụng.
 

Description: http://smartbooks.vn/media/fck/image/sanpham/cosodulieu.jpg   Cơ sở xây dựng :

- Thông tư số 79/2019/TT-BTC ngày 14/11/2019 do Bộ tài chính ban hành về chế độ kế toán ban quản lý dự án.
- Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước.
- Thông tư số 06/2019/TT-BTC, ngày 28/01/2019 sửa đổi bổ sung thông tư 72/2017/TT-BTC, ngày 17/07/2017 qui định về quản lý sử dụng các khoản thu của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn NSNN và vốn trái phiếu Chính phủ.
- Thông tư số 52/2018/TT-BTC ngày 24/05/2018 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2018 của Bộ Tài chính quy định và quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn ngân sách nhà nước, Thông tư số 108/2016/TT-BTC ngày 30/06/2016 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2018 của Bộ tài chính.
- Thông tư 77/2017/TT-BTC, ngày 28/07/2017 quy định về hệ thống chứng từ thanh toán vốn đầu tư xây dựng
- Thông tư số 82/2017/TT-BTC, ngày 15/08/2017 quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu chính phủ.
- Thông tư số 85/2017/TT-BTC, ngày 15/08/2017 về qui định việc quyết toán vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn NSNN theo niên độ ngân sách hàng năm.
- Và nhiều văn bản có liên quan về dự án đầu tư công của Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ KHĐT, Nhà tài trợ,…

Description: http://smartbooks.vn/media/fck/image/sanpham/tinhnangnoibat.jpeg Tính năng nổi bật:

 - Kết nối với dịch vụ công trên cổng thông tin điện tử của KBNN để thực hiện giao dịch điện tử tự động.
- Tự động xác định giá trị trên các chứng từ thực chi, tạm ứng, thu hồi tạm ứng theo hợp đồng.
- Tự động phân bổ chi phí ban QLDA cho các dự án, tự động in bảng kê chi phí ban QLDA, tự động kết chuyển từ tạm ứng sang thực chi
- Màn hình riêng biệt nhập số dư đầu kỳ
- Tự động tính và hạch toán hao mòn TSCĐ.
- Tự động tính tiền thuế GTGT, tiền bảo hành công trình
- Tự động kết chuyển chi phí XDCB dở dang, chi phí ban QLDA và quyết toán dự án hoàn thành
- Cho phép theo dõi tình hình thanh toán và tự động tạo chứng từ đề nghị thanh toán, giấy thu hồi, tạm ứng, giấy rút vốn.
- Tra cứu hồ sơ pháp lý, hợp đồng dưới dạng ảnh, tệp word hoặc excel theo các thông tin trên hồ sơ, hợp đồng, chứng từ kế toán…
- Hạch toán đa tiền tệ và cho phép in báo cáo song song theo hai loại tiền.
- Hệ thống báo cáo sổ kế toán theo nhiều hình thức khác nhau: nhật ký chung, chứng từ ghi sổ, nhật ký sổ cái, kế toán máy.
- Tích hợp trao đổi dữ liệu tự động với phần mềm quản lý ngân sách dự án đầu tư PABMIS.
- Công cụ tìm kiếm chứng từ đa năng, có khả năng truy ngược lại màn hình nhập chứng từ dựa trên kết quả tìm kiếm.
- Sao lưu dữ liệu tự động theo lịch.
- Phục hồi dữ liệu khi gặp sự cố.
- Tích hợp phần mềm hỗ trợ trực tuyến, cho phép hỗ trợ khách hàng dễ dàng bằng cách truy cập vào máy tính khách hàng qua mạng internet

Description: http://smartbooks.vn/media/fck/image/sanpham/tinhnangchinh.jpg Tính năng nghiệp vụ:

- Quản lý tổng mức đầu tư
- Quản lý tổng dự toán
- Quản lý kế hoạch vốn
- Quản lý tiền mặt tại quỹ
- Quản lý tiền gửi ngân hàng
- Quản lý công nợ phải thu, phải trả.
- Quản lý tiền lương
- Quản lý vật tư, công cụ dụng cụ.
- Quản lý tài sản cố định và tài sản hình thành qua đầu tư
- Quản lý hợp đồng
- Quản lý hồ sơ pháp lý
- Quản lý thuế GTGT
- Kế toán tổng hợp

 

Description: http://smartbooks.vn/media/fck/image/sanpham/chungtusosacj.jpg Báo cáo , sổ sách, chứng từ :

- Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán, chứng từ và sổ kế toán theo thông tư 79/2019/TT-BTC
- Báo cáo quyết toán dự án theo thông tư 10/2020/TT-BTC
- Báo cáo quyết toán chi phí quản lý dự án theo thông tư 06/2019/TT-BTC&72/2017/TT-BTC
- Báo cáo quyết toán vốn đầu tư theo thông tư 85/2017/TT-BTC
- Báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công theo thông tư 82/2017/TT-BTC
- Báo cáo thu, chi hồ sơ mời thầu theo thông tư 190/2015/TT-BTC
- Báo cáo, chứng từ Kho bạc Nhà nước theo quy định hiện hành
- Báo cáo Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng phát triển Châu Á (WB, ADB)
- Báo cáo quản trị theo yêu cầu quản lý.
- Và nhiều văn bản khác theo qui định của Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ KHĐT, Nhà tài trợ liên quan đến quản lý tài chính kế hoạch vốn đầu tư công.
 

Description: http://smartbooks.vn/media/fck/image/sanpham/fix.jpg  Yêu cầu hệ thống :

Cấu hình tối thiểu:

-Bộ xử lý: 2 GHz trở lên
-Bộ nhớ: 2 GB RAM trở lên
-Đĩa cứng: 16 GB trống trở lên
-Hệ điều hành: Windows 10 (hoặc Win XP, 7/8.x)
-Tiện ích: Bộ gõ & bộ font Tiếng Việt Unikey

Tin liên quan

Cung cấp phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp DAS

Cung cấp phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp DAS

DAS- Phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp áp dụng cho các đơn vị hành chính sự nghiệp thuần túy và đơn vị sự nghiệp có thu. Qua nhiều năm hình thành và p...