Tập huấn, hướng dẫn văn bản quy định mới cho cán bộ Ngành Tài chính và kế toán tổng hợp các ngành

Căn cứ Quyết định số 491/QĐ-UBND ngày 24/02/2022 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch và phân bổ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức năm 2022. Căn cứ Công văn số 1472/STC-TTTH ngày 06/05/2022 của Sở Tài chính về việc tổ chức tập huấn hướng dẫn văn bản quy định mới dành cho cán bộ ngành tài chính và cán bộ làm công tác tài chính ngân sách, kế toán của các sở, ban, ngành, địa phương. Từ ngày 13/05 đến ngày 15/05/2022, Sở Tài chính đã tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn văn bản quy định mới.

Trong quá trình diễn ra lớp tập huấn đã nghiêm túc thực hiện giãn cách và các biện pháp phòng chống dịch Covid 19 theo quy định của UBND Tỉnh.


Đ/c Bùi Mạnh Cường – Phó Giám đốc Sở Tài chính
phát biểu khai giảng lớp tại hội trường Khách sạn REX


Đ/c Phạm Xuân Đình - Giám đốc TTTH và DVTCC
phát biểu khai giảng lớp tại hội trường KS Vĩnh Hoàng

Đối tượng tham gia khóa tập huấn này là Cán bộ đang công tác tại các phòng, tổ chức, Trung tâm Tin học và Dịch vụ Tài chính công thuộc Sở Tài chính; Cán bộ đang công tác tại các phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố; Cán bộ đang làm công tác tài chính ngân sách, kế toán của các Sở, ban, ngành cấp tỉnh. Khóa học với nội dụng chính: Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ Quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên dành cho cán bộ ngành tài chính và cán bộ làm công tác tài chính ngân sách, kế toán của các sở, ban, ngành, địa phương và Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật mới về tài chính, ngân sách.


Toàn cảnh lớp tập huấn tại hội trường Vĩnh Hoàng


Đ/c Trần Thị Hải Sâm – Phó Giám đốc TTTH và DVTCC phát biểu Bế giảng lớp

Kết thúc khoá tập huấn, các học viên rất hài lòng vì đã được cập nhật kịp thời nhưng văn bản quy định mới. Đồng thời được trao đổi giải đáp những thắc mắc bất cập trong quá trình làm việc.

Trung tâm Tin học và Dịch vụ Tài chính công