THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

Sở Tài chính Quảng Bình cần tuyển dụng viên chức sự nghiệp tự trang trải năm 2022 bằng hình thức xét tuyển để bố trí công tác tại Trung tâm Tin học và Dịch vụ tài chính công, thuộc Sở Tài chính.

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 1 người

2. Đối tượng tuyển dụng:

- Tốt nghiệp đại học các ngành: Tài chính - ngân hàng, kế toán, kiểm toán

- Tuổi đời không quá 35 tuổi, có sức khỏe tốt

3. Hồ sơ dự tuyển: Theo mẫu quy định

4. Thời gian, địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức:

- Thời gian: Từ ngày 31/10/2022 đến ngày 09/12/2022 (buổi sáng 7h30-11h; buổi chiều từ 13h30-17h)

- Địa điểm: Tại Văn phòng Sở Tài chính, đường 23/8 phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Mọi chi tiết xin liên hệ Văn phòng Sở Tài chính: Điện thoại: 02323822198. Di động: 0915657755 - 0944675700

Chi tiết