Đại hội Chi bộ Trung tâm Tin học và Dịch vụ tài chính công

19/09/2022
Thực hiện Kế hoạch số 40-KH/ĐUK ngày 11/5/2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về đại hội chi bộ trực thuộc cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025 trong Đ...