Tổ chức đào tạo tập huấn

Chính sách, chế độ, pháp luật phục vụ cho các tổ chức, cá nhân quản lý tài chính, ngân sách nhà nước, kế toán, sử dụng tài sản Nhà nước


Tổ chức đào tạo tập huấn
Tổ chức đào tạo tập huấn
Tổ chức đào tạo tập huấn
Tổ chức đào tạo tập huấn
Tổ chức đào tạo tập huấn

Tin liên quan

Kỷ niệm 10 năm thành lập Trung tâm Tin học và Dịch vụ Tài chính Công Quảng Bình

Kỷ niệm 10 năm thành lập Trung tâm Tin học và Dịch vụ Tài chính Công Quảng Bình

Trung tâm Tin học và Dịch vụ Tài chính công là đơn vị sự nghiệp công lập có thu tự bảo đảm một phần kinh phí hoạt động trực thuộc Sở Tài chính, có ch...