Tổ chức khóa học đấu thầu cơ bản và đấu thầu qua mạng

Nhằm giúp các tổ chức, cá nhân nắm bắt và thực hiện đúng các quy định mới của pháp luật, tăng cường hiệu quả công tác đấu thầu, chuẩn hóa về trình độ chuyên môn đội ngũ cán bộ thực hiện công tác đầu thầu qua mạng tại đơn vị, Trung tâm Tin học và Dịch vụ Tài chính công thông báo chiêu sinh lớp “Nghiệp vụ Đấu thầu cơ bản” và lớp “Phổ biến Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 và thảo luận, giải đáp vương mắc liên quan đến đấu thầu” tại Quảng Bình cụ thể như sau:

Căn cứ Luật đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ- CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ban hành ngày 31/5/2022 quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (hiệu lực từ 01/8/2022);

Thực hiện quy định tại Điều 16 của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 về điều kiện đối với cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu: Cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu phải có chứng chỉ đào tạo về đấu thầu và có trình độ chuyên môn, năng lực, kinh nghiệm, ngoại ngữ phù hợp với yêu cầu của gói thầu, dự án, trừ cá nhân thuộc nhà thầu, nhà đầu tư.

Nhằm giúp các tổ chức, cá nhân nắm bắt và thực hiện đúng các quy định mới của pháp luật, tăng cường hiệu quả công tác đấu thầu, chuẩn hóa về trình độ chuyên môn đội ngũ cán bộ thực hiện công tác đầu thầu qua mạng tại đơn vị, Trung tâm Tin học và Dịch vụ Tài chính công thông báo chiêu sinh lớp “Nghiệp vụ Đấu thầu cơ bản” và lớp “Phổ biến Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 và thảo luận, giải đáp vương mắc liên quan đến đấu thầu” tại Quảng Bình cụ thể như sau:

1. Lớp “Nghiệp vụ Đấu thầu cơ bản”

 • Đối tượng: Là cán bộ, chuyên viên của các đơn vị hiện đang là chủ đầu tư các dự án hoặc ban quản lý dự án, các cơ quan, tổ chức, tổng công ty, công ty nhà nước, doanh nghiệp tham gia đấu thầu hoặc thực hiện công tác tư vấn đấu thầu chưa có chứng chỉ đấu thầu cơ bản đối với lựa chọn nhà thầu và tất cả các đơn vị, cá nhân khác có nhu cầu học tập.
 • Thời gian: 03 ngày. Dự kiến tổ chức trong tháng 08/2022.
 • Nội dung: Chương trình đào tạo đấu thầu cơ bản theo quy định Thông tư 04/2019/TT-BKHĐT ngày 25/01/2019.
 • Kinh phí đào tạo (chứng chỉ đào tạo về đấu thầu bắt buộc)1.000.000 đồng/01 học viên/01 khóa học (Đã bao gồm tài liệu, học viên tự túc chi phí ăn ở, đi lại).
 • Địa điểm: Thành phố Đồng Hới.
 • Quyền lợi của học viên: Được cấp Chứng chỉ đào tạo đấu thầu cơ bản đối với lựa chọn nhà thầu theo quy định tại TT 04/2019/TT-BKHĐT. Được giảng viên hỗ trợ tư vấn, giải đáp vướng mắc trong công việc…

2. Lớp “ Phổ biến Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 và thảo luận, giải đáp vướng mắc liên quan đến đấu thầu”

 • Đối tượng: Là cán bộ lãnh đạo, chuyên môn, quản lý và trực tiếp làm công tác đấu thầu của cơ quan, tổ chức, chủ đầu tư, bên mời thầu và các doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu.
 • Thời gian: 02 ngày. Dự kiến tổ chức trong tháng 08/2022
 • Nội dung: Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT ban hành ngày 31/5/2022. Hướng dẫn các văn bản quy định, quy trình đấu thầu theo quy định của pháp luật.
 • Kinh phí đào tạo: 1.200.000 đồng/01 học viên/01 khóa học (Đã bao gồm tài liệu; Học viên tự túc chi phí ăn ở, đi lại).
 • Địa điểm: Thành phố Đồng Hới.
 • Quyền lợi của học viên: Được cấp Chứng nhận tham gia khóa đào tạo về đấu thầu qua mạng. Được giảng viên hỗ trợ tư vấn, giải đáp vướng mắc trong công việc…

  Trung tâm Tin học và Dịch vụ Tài chính công xin thông báo để các đơn vị và cá nhân có nhu cầu liên hệ đăng ký tham gia khóa học. Mọi thắc mắc hoặc nhu cầu liên hệ tại :

Phòng Tổng hợp - Trung tâm Tin học và Dịch vụ Tài chính công;

Điện thoại số: 0232.3817989 hoặc:

Email: trungtamtaichinhcong@gmail.com

Trước ngày 29/07/2022./.