Tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ năng giám sát tài chính, ngân sách cho đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã năm 2022

Căn cứ Quyết định số 491/QĐ-UBND ngày 24/02/2022 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch và phân bổ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức năm 2022.

Sở Tài chính đã tổ chức 3 lớp tập huấn Bồi dưỡng kỹ năng giám sát tài chính, ngân sách năm 2022:

Căn cứ theo Công văn số 1156/STC-TTTH tổ chức lớp cho đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch và huyện Lệ Thủy; hội đồng nhân dân các xã, thị trấn thuộc huyện Bố Trạch và huyện Lệ Thủy từ ngày 18- 20/04/2022

Căn cứ theo Công văn số 1168/STC-TTTH tổ chức lớp cho đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện và hội đồng nhân dân các xã, phường thuộc huyện Quảng Trạch, thị xã Ba Đồn, thành phố Đồng Hới từ ngày 20-22/04/2022

Căn cứ theo Công văn số 1267/STC-TTTH tổ chức lớp cho đại biểu Hội đồng nhân dân các huyện: Tuyên Hóa, Minh Hóa, Quảng Ninh; hội đồng nhân dân các xã, thị trấn thuộc các huyện: Tuyên Hóa, Minh Hóa, Quảng Ninh từ ngày 25-27/04/2022

Đối tượng tham gia khóa tập huấn là Đại diện Lãnh đạo HĐND huyện; Đại diện Lãnh đạo HĐND cấp xã; Đại diện Lãnh đạo Ban Kinh tế - Xã hội; của các huyện, thị xã, thành phố, xã, phường: Bố Trạch, Lệ Thủy, Quảng Ninh, Tuyên Hóa, Minh Hóa, Quảng Trạch, TX.Ba Đồn, TP.Đồng Hới

Trong quá trình diễn ra các lớp tập huấn đã nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid 19 theo quy định của UBND Tỉnh.

Kết thúc khoá tập huấn, các học viên rất hài lòng vì đã được nâng cao kỹ năng giám sát tài chính, ngân sách.

Một số hình ảnh của các lớp tập huấn:


Đ/c Phạm Xuân Đình - Giám đốc TTTH và DVTCC phát biểu khai giảng lớp


Đ/c Trần Đăng Khoa - Trưởng phòng Cải cách hành chính - Sở Nội Vụ phát biểu


Toàn cảnh lớp tập huấn tại hội trường TTVL


Toàn cảnh lớp tập huấn tại hội trường Vĩnh Hoàng

Trung tâm Tin học và Dịch vụ Tài chính công